Οφέλη

Είμαι εργοδότης. Γιατί να κάνω αίτηση;

Γιατί υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και προεπιλογής του εργαζόμενου στην επιχείρηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής μέσω συνέντευξης και αξιολόγησης του εν δυνάμει εργαζόμενου.

Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για την επιχείρηση;

Ναι, να μην απολύσει ή μειώσει προσωπικό την διάρκεια που θα απασχολήσει τους επιδοτούμενους.

Εάν μια εταιρεία απασχολεί 3 άτομα και μια άλλη 6, τότε πώς υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχολήσουν μέσω της «Δράσης»;

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 4 εργαζόμενους μπορούν μέσω της Δράσης να προσλάβουν έως 1 άτομο, ενώ εάν απασχολούν από 5 και άνω, μπορούν να προσλάβουν αριθμό ίσο με το 30% των απασχολουμένων της.

Οι δικαιούχοι, τους οποίους θα απασχολήσει η επιχείρηση πληρώνονται απ΄ ευθείας από το πρόγραμμα ή από τον εργοδότη;

Οι υποψήφιοι πληρώνονται απευθείας από το Πρόγραμμα και η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Πώς αποδεικνύεται ο αριθμός των εργαζομένων και ποιο τρίμηνο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό τους;

Η περίοδος αναφοράς είναι το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση της επιχείρησης. Το ζητούμενο μπορεί να αποδεικνύεται με Έντυπα Ε7 και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) της περιόδου αυτής.

Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει τους επιδοτούμενους;

Δεν έχετε καμία άλλη υποχρέωση προς τους ασκούμενους. Ωστόσο, αν επιλέξετε να προσλάβετε κάποιους από αυτούς ,το ΚΕΚ θα σας παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε, σε μια τέτοια περίπτωση, να λάβετε ενημέρωση πιθανών προγραμμάτων επιχορήγησης προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι ενεργά την χρονική εκείνη περίοδο και που θα μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

• Αγροτικά • Οικονομία – Διοίκηση • Παιδαγωγικά • Περιβάλλον • Ενέργεια • Μεταποίηση- Εμπόριο • Πολιτισμός- Αθλητισμός- Επικοινωνίες • Τεχνικά- Μεταφορές • Υγεία- Πρόνοια- Κοινωνική Φροντίδα


Επικοινωνία

Follow VoucherKEK

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών